نبود پشتوانه علمي و اجرايي براي طرح‌هاي توسعه در ايران

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي آذربايجان‌ شرقي، داود بهبودي ظهر امروز در سي و هشتمين نشست علمي تخصصي «الزامات برنامه ‌ريزي منطقه‌ اي» كه از سوي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري بصورت مجازي برگزار شد، اظهار كرد: برنامه ‌ريزي تلاش آگاهانه ‌اي براي استفاده بهينه از منابع در دسترس در جهت تحقق اهداف توسعه، رفع چالش‌ها و مسائل جامعه و يكي از ابزارهاي اصلي براي رسيدن به نرخ رشد بالاتر، تغيير و كسب استانداردهاي زندگي، ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومي و افزايش اميد به زندگي است. وي با بيان اينكه دغدغه بشر از گذشته كشف آينده و برنامه ريزي براي آن بود، افزود: رويكردهاي گذشته در پيش بيني دقيق آينده با عدم قطعيت و اطمينان مواجه و دچار ناكارآمدي و در نتيجه غيرقابل استناد بود و شالوده كلان طرح‌ها و برنامه‌ ها را بهم مي‌ ريخت. بهبودي تصريح كرد: جريان فرايند برنامه ‌ريزي سنتي، جرياني خطي و داراي بازخورد بعد از اجرا بوده و عمدتا بر اساس تحليل روندهاي گذشته به پيش بيني وضعيت آينده و تعيين اهداف كلي پرداخته مي‌ شد؛ در واقع در اين رويكرد تحولات آينده داراي پيوستگي‌ ها و ارتباطات عميق با تحولات گذشته و حال بوده و هيچگونه موضوعي در خصوص ناپيوستگي و شگفتي‌ سازهاي علم و تكنولوژي در پيش بيني جهان آينده مورد توجه قرار نمي‌ گرفت. رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي آذربايجان شرقي ابراز داشت: در سال‌هاي اخير رويكرد برنامه ‌ريزي منطقه‌ اي با ورود ادبيات آينده‌ پژوهي در حال بازيابي بوده و انتظار مي‌ رود گرايش‌ هاي سنتي را كنار گذاشته و چالش‌ها را پوشش دهد. وي الگوي تلفيق برنامه ‌هاي منطقه ‌اي، ملي و بخشي را از جمله چالش‌هاي نظام برنامه‌ ريزي اعلام و بر ضرورت بازنگري بر فرايند برنامه‌ ريزي تاكيد كرد و گفت: طرح هاي توسعه در ايران به دليل تكيه بيش از حد بر فرايند برنامه‌ ريزي سنتي دچار فرسايش محتوا شده ‌اند و پشتوانه علمي و اجرائي مطمئني ندارند. اين اقتصاددان متذكر شد: طرح‌هاي توسعه اي كمتري توانسته اند در دستيابي به هدف‌هاي خود موفق باشند و اين خود دليلي بر الزام بازتعريف مجدد فرايند برنامه ‌ريزي منطقه ‌اي است.
برنامه‌ريزي هسته هاي و اهداف آن
بهبودي در ادامه از عدم موفقيت برنامه‌ ريزي متمركز اقتصادي جامع و از بالا به پايين بودن آنها به دليل مشكلات ساختاري و نياز گسترده به منابع مالي، آمار و اطلاعات، گروه مجرب كارشناسي و نظام سازماني و نظارتي چابك و كارآمد ياد كرد و گفت: در مقابل، برنامه ‎‌ريزي هسته‌ هاي كليدي به دنبال توانمندسازي بخش‌ها و حوزه‎ هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و تعيين برنامه‌ هاي اجرايي هر بخش به عنوان موتور محركه و جهش توسعه آن بخش است. وي سطح مشاركت جويي بالا و تاكيد بر خرد جمعي، آينده نگاري، ايجاد گفتمان واحد از توسعه و پيشرفت منطقه، تعيين سطح بهينه مولفه هاي توسعه پايدار و ضمانت اجرايي را از جمله ويژگي‌هاي برنامه ريزي هسته ‎هاي كليدي برشمرد و افزود: برنامه ‌ريزي مبتني بر هسته ‌هاي كليدي با نگاهي چندبعدي بر مشاركت در تصميم ‌گيري و تدوين برنامه با رويكرد از پايين به بالا تاكيد دارد. وي تدوين و اجراي دو برنامه بر محور هسته هاي كليدي در استان در طي سالهاي گذشته را يادآور شد و آنها را تجربه موفقي در اين زمينه دانست.


۱۳۹۹/۸/۲۸ بازگشتبازگشت