مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

کبریت 29بهمن : نام واحد
حسینعلی کبریت ساز توکلی : ریاست / مدیریت
ملزومات آشپزی : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

تبریز - خيابان شمس تبريزي خيابان سردار فاتح : دفتر مرکزی
(0411) 2664040-7 : تلفن
(0411) 2664048 : فکس

وب سایت

www.tavakolimatches.com : وب سایت

ایمیل

info @tavakolimatches.com : ایمیل