مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

شکلات سازی شانجان گستر : نام واحد
سلمان صالح نیا : ریاست / مدیریت
شیرینی جات و مرباجات و تنقلات : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

شبستر - كيلومتر 2 جاده شانجان : دفتر مرکزی
(0471) 2552435 : تلفن
تهران - ستان تهران, تهران, كیلومتر 8 جاده مخصوص كرج - پشت بانك ملت شعبه پارس خودرو - گروه صنایع غذایی آی سودا : دفتر مرکزی