مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

دونار خزر : نام واحد
محمد رضا باقری : ریاست / مدیریت
دستگاه ها و لوازم تمیزکاری و شستشو،لوازم حرارتی و برودتی و تهویه،لوازم نگهداری غذا و فرآوری آب : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

تبریز - خيابان شريعتي شمالي جنب كوچه پستخانه پلاك 159 : دفتر مرکزی
(0411) 5541850 : تلفن

وب سایت

www.donar.ir : وب سایت

ایمیل

info@Donarco.ir : ایمیل