روادید، ویزا

رَوادید یا ویزا به مدرکی گفته می‌شود که می‌تواند به اشخاصی اعطا گردد که درخواست اخذ اجازه از یک کشور برای گذر از خاک آن یا ورود به آن را دارند. معمولاً روادید بصورت برچسب یا مهر بر روی کاغذهای مربوطه در گذرنامه اشخاص، چسبانده یا زده می‌شود.

گونه‌های روادید

روادید دیدار از بستگان

روادید تجاری

روادید دانشجویی

روادید پیوستن به خانواده

روادید گردشگری

 
 سایت روادید الکترونیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران:
 
روادید کشورهای پیمان شنگن(فرانسوی) 
 
روادیدهای لائوس، تایلند و سری‌لانکا 

۱۳۹۱/۸/۲۸ بازگشتبازگشت