١٠٠میلیون مترمکعب به ظرفیت پالایشگاههای خشکی پارس جنوبی اضافه می شود

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، علی اکبر شعبانپور در حاشیه بازدید هفتگی خود از عملیات اجرایی فاز ١٩ پارس جنوبی افزود: هم اکنون عملیات اجرایی فاز ١٩ پارس جنوبی در شرایط مناسبی قرار دارد و در کنار پالایشگاه های فاز ١٢ ، ١٥-١٦ و ١٨-١٧ می تواند ظرفیت پالایش را تا ٢٢٠ میلیون مترمکعب محقق کند.
شعبانپور تصریح کرد: براساس برنامه ریزی توافق شده با پیمانکاران EP٢ ، امسال یک فاز از طرح فاز ١٩ پارس جنوبی وارد مدار می شود.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس درباره تولید از بخش دریا نیز گفت: در سال ٩٣ با حمل، نصب و راه اندازی هم زمان پنج عرشه از سکوهای فازهای ١٢، ١٦-١٥ و ١٨-١٧ و در مدار تولید قرار گرفتن سکوهای فازهای ١٢ و ١٦-١٥ و همچنین هدایت تولید سکوی ١٨A به پالایشگاه فازهای ١٦-١٥ ، افزایش تولید ١٠٠ میلیون مترمکعبی تحقق پیدا کرد.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز با تکمیل حفاری فازهای ١٦-١٥ و هدایت گاز تولیدی سکوهای ١٧A و ١٨A به پالایشگاه فازهای ١٨-١٧ و راه اندازی سکوی ١٩C، ظرفیت تولید از بخش دریا ١٠٠ میلیون مترمکعب افزایش پیدا خواهد کرد.
شعبانپوربا اشاره به شرایط تحریم و تحویل ندادن شیرهای کنترل و تعدادی از شیرهای توپی که با آلیاژ مخصوصی در کشور اسپانیا ساخته شده، افزود: به این ترتیب باوجود اتمام حفاری و اجرای خط لوله فاز ١٩Cو پیشرفت مطلوب حفاری فاز ٢١ و اجرای خط لوله دریایی آن، نصب و راه اندازی سکوهای فاز ١٩C و ٢١ با تاخیر مواجه شده است. 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: البته اخذ مجوز حمل وخروج شیرهای مذکور از اسپانیا بوسیله معاونت امور بین الملل وزارت نفت و از طریق مقامات اسپانیایی که اخیرا از کشورمان بازدید کردند و با وزیر نفت نیز دیداری داشتند؛ در حال رایزنی و پیگیری است.
وی ادامه داد: با وجود تمام محدودیت های مالی، پیمانکاران فعال در پارس جنوبی کار خود را به خوبی انجام می دهند و همه در تلاش هستیم تا پروژه های این میدان مشترک را هرچه سریع تر به پایان برسانیم.

۱۳۹۴/۷/۱۱ بازگشتبازگشت