تماس با ما

 
آدرس شرکت پارلاروطن:
تبریز - خیابان ورزش - نبش کوی پامچال - مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی
تلفن : 34401149  -  33335129 -  35595016-041  فكس: 35595017-041
 


۱۳۹۹/۲/۲۲ بازگشتبازگشت