نحوه کارکرد SMS

کارکرد این سیستم به این صورت می باشد که کاربر جهت استفاده از این سیستم ابتدا یک  SMSخالی یاحاوی کلمه مشخصی مانند  Help  را به شماره مرکز ارسال می نماید . سپس  SMSای حاوی اطلاعات لازم جهت استفاده بهینه از خدمات این سیستم به وی ارسال می گردد. کاربر با دریافت این SMS و آشنائی با چگونگی کار با این سیستم، می تواند در کمترین زمان و با آسانترین دسترسی ، نیاز خودرا در رابطه با یافتن کدملی کالای موردنظر، یا یافتن مراکز وشرکتهای موردنظر خود ویا یافتن اطلاعاتی مفید درباره کالا و یا خدمات موردنظر ، مرتفع نماید.

لازم به ذکر است، در آینده و با تکمیل تجهیزات وامکانات لازم ، امکانات فراتری مانند ارسال ایمیل به شرکت یا موسسه موردنظر و سیستم ثبت سفارش نیز از طریق این سیستم می تواند پیاده سازی شود. کاربر می تواند با واردکردن نام یک کالا و یا فقط واردکردن اطلاعات پایه کالای موردنظر خود از طریق SMS ، به جستجوی پیشرفته در بین اطلاعات مندرج در پرتال جامع اطلاع رسانی کالا و خدمات ایران اقدام نموده و نیاز خود را هرچه سریعتر و به سهولت ، مرتفع نماید.

این سیستم می تواند به عنوان پل ارتباطی بسیار قوی بین مشتریان وصاحبان صنایع و شرکتها و موسسات عمل نماید.

شماره سامانه پیامک ایزکد : 30006708646646۱۳۹۱/۸/۷ بازگشتبازگشت