استراتژی و برنامه های اجرایی و عملیاتی

• استراتژی ارتقاء دانش تخصصی تجار و بازرگانان

- انجام نظرسنجی از تجار به منظور ارزیابی نیازمندیهای تجاری و بازرگانی آنها

- برگزاری نشست های تخصصی آموزشی و اطلاع رسانی

• استراتژی تقویت و برقراری ارتباطات استان با کشورهای خارجی

- اعزام هیأتهای تجاری به کشورهایی نظیر آذربایجان، روسیه، CIS، مالزی، اکراین و آفریقا

- پذیرش هیأت های تجاری از کشورهای طرف مبادلات تجاری استان (ایی توریسم)

- برگزاری همایش ها و نشست های مشترک با تجار و بازرگانان کشورهای طرف تجاری استان

• استراتژی رفع موانع و مشکلات مناسبات و ارتباطات استان با کشورهای خارجی

- انعکاس به موقع مشکلات و موانع به مراجع ذیربط و پیگیری حل آنها

• استراتژی توسعه زیرساختهای تجاری استان

- انجام مطالعات و ارزیابی نیازهای استان به زیرساخت های جدید تجاری

• استراتژی حمایت از شرکت های توانمند صادراتی

- شناسائی شرکت های مدیریت صادرات استان و تقویت و حمایت از آنها

- پیشنهاد راهکارهای حمایت و توسعه و تقویت شرکت های توانمند صادراتی و مدیریت صادرات به سازمان توسعه تجارت ایران

• استراتژی گسترش اطلاع رسانی مقررات و رویدادهای تجاری به بنگاههای اقتصادی استان

- مکاتبه و نشست با بنگاههای اقتصادی جهت تجهیز امکانات و سیستم ادارای به اینترنت و ایمیل جهت بهره مندی از سیستم اطلاع رسانی الکترونیکی سازمان بازرگانی استان

- پیگیری الزام تشکل ها و نهادی غیردولتی جهت اطلاع رسانی رویدادهای دریافتی از سازمان به اعضای تحت پوشش

• استراتژی تقویت سیاست ها و برنامه های تشویق و حمایت از هرگونه صادرات بنگاههای اقتصادی

- توجه به اطلاع رسانی به موقع به بنگاه های اقتصادی از برنامه های حمایتی صادراتی دولت

- اطلاع رسانی ویژه به بنگاه ها از سیاستهای حمایتی دولت نظیر اختصاص یارانه به آن دسته از کالاهایی که برای اولین بار صادر می گردند. (کالای خرید ، بازار جدید)

- تجهیز و توسعه بانک اطلاعات سهم استان  از تجارت خارجی کشور در تمامی حوزه های کالایی و خدماتی

- تجزیه و تحلیل خروجی بانک اطلاعات استان، اقدام و برنامه ریزی برای جبران کاهش و افزایش سهم استراتژی

• استراتژی توسعه بازاریابی و گسترش بازارهای هدف

- برگزاری نمایشگاه های بین المللی (الکترونیکی) در کشورهای هدف خارجی

- اعزام و پذیرش هیأت های تجاری به ویژه از کشورهای همجوار و CIS

- برگزاری جلسات معرفی مراکز تجاری ایران در کشورهای خارجی نظیر دبی و ...

- مطالعه و بررسی تحلیلی بازارهای هدف و اطلاع رسانی فرصت ها به تجار و بازرگانان

- جمع آوری اطلاعات مرتبط با بازاریابی از جمله رویدادهای تجاری و اطلاع  رسانی به تجار

• استراتژی مطالعه و بررسی موانع و مشکلات توسعه تجارت خارجی استان و اقدام فوری جهت رفع و حل آنها

- ارتباط مستمر با صادرکنندگان و تجار جهت استخراج مشکلات و موانع تجارت

- برگزاری جلسات تخصصی و طرح موضوعات و موانع جهت اتخاذ راهکارهای مقتضی و اقدام به حل سریع آن

- اقدام پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز مشکلات و موانع در مسیر تجارت خارجی استان

• استراتژی توسعه بانک اطلاعات  پتانسیل ها و مزیتهای تولید صادراتی استان

- ایجاد بانک اطلاعاتی از محصول دارای مزیت های نسبی تولید صادراتی استان

- استخراج تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و شناسائی تولیدکنندگان کالاهای غیرصادراتی به ویژه در حوزه های دارای مزیت نسبی

- بررسی دلایل عدم توجه به صادرات کالا توسط واحدهای تولیدی و دسته بندی و نتیجه گیری و انجام تحلیل های لازم

• استراتژی تقویت تشکل های مربوط به تولیدکنندگان کالاهای غیرصادراتی جهت ورود به بازارهای خارجی

- سازماندهی کلیه واحدهای تولیدی اعم از صادراتی و غیرصادراتی و مشارکت دادن همه آنها در برنامه های توسعه صادرات

- ایجاد ارتباط مداوم مستقیم و یا غیرمستقیم « از طریق تشکل مربوطه » جهت انعکاس به موقع رویدادها و جلب مشارکت بیشتر آنان در برنامه های توسعه صادرات

• استراتژی ارتقاء و انتقال دانش و فنون صادرات به واحدهای تولیدی کالاهای غیرصادراتی

- برگزاری دوره های آموزشی تجاری برای واحدهای تولیدی کالاهای غیرصادراتی

- ایجاد و تقویت ارتباط و اطلاع رسانی مستمر رویدادهای تجاری به واحدهای تولیدی کالاهای غیرصادراتی

- ایجاد انگیزش و رقابت و اشتیاق برای صادرات در بین واحدهای تولیدی کالاهای غیرصادراتی

• استراتژی تشویق و حمایت از بنگاه های تولیدی جهت بهره برداری از سیستم های نوین کیفیت و استاندارد در تولید

- دریافت فهرست بنگاه های تولیدی دارای گواهینامه های استاندارد و ایزو کیفیت از مراجع ذیربط به منظور شناسایی آنها

- مکاتبه و ارتباط با واحدهای فاقد نشان های کیفیت و گواهینامه های و استاندارد جهت تبیین جایگاه کیفیت و استاندارد در تولید کالا و خدمات صادراتی

• استراتژی حمایت از شرکت های متخصص در زمینه پیاده سازی سیستم های  پیشرفته کیفیت و استاندارد و نیز طراحان الگوهای بسته بندی

- سازماندهی واحدهای الگوهای بسته بندی و توسعه و تقویت آنها

• استراتژی تشویق و حمایت از صادرکنندگان کالاها و خدمات با کیفیت

- اقدام به موقع و اولویت دار برای حل مشکلات و موانع تولید و تجارت این قبیل واحدهای تولیدی

- انتخاب صادرکنندگان نمونه کالاها و خدمات با کیفیت برتر و معرفی آنها به بنگاههای اختصاصی بین المللی

 

 ۱۳۹۱/۸/۷ بازگشتبازگشت