نبض صادرات گل های زینتی کردستان کند می زند

در ادامه این مطلب به قلم ' ژیانا اسکندری ' آمده است: 15 کیلومتری جاده سنندج به کامیاران را که رد می کنیم، از میان جاده فرعی پر دست انداز خاکی و درختچه های کوتاه بی شاخ و برگ و تنک در زمینی بایر و وسیع به سمت یکی از چهار گلخانه تولید گل های زینتی کردستان رهنمون می شویم؛ سقف نایلونی فضای گلخانه از دور پیداست...

با عبور از ورودی نایلونی گلخانه و نرسیده به غرفه های پنج گانه متمایز و دیوار به دیوار گل ها، حوضچه ای پر از آب سه در چهار می بینیم که شاخه های بریده رزهای قرمز و صورتی چیده شده در آن چشم دل می نوازد و شمیم عطرشان فضا را عطراندود می کند بیخود نیست که اسانس گل رز گرانترین اسانس دنیاست.


۱۳۹۳/۱۱/۸ بازگشتبازگشت