مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

تالار و رستوران پذیرایی برتر جوجه : نام واحد
تالار و رستوران : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

گنبد کاووس - گلستان - شهرستان گنبد - میدان بسیج - ایستگاه کلاله . : دفتر مرکزی