مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

سفره خانه سنتی مجنون : نام واحد
سفره خانه سنتي : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

گرگان - گلستان - گرگان - جاده ناهار خوران - سایت قوری ( تپه بابا طاهر ) : دفتر مرکزی