مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

چلو کبابی بهنام : نام واحد
چلوكبابي : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

گرگان - گلستان - کیلو متر 25 جاده گرگان به مشهد - روبروی پارک جنگل قرق - نرسیده به روستای قرق - سمت چپ . : دفتر مرکزی