مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

مجتمع پذیرائی آویشن : نام واحد
مجتمع پذيرايي : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

گرگان - گلستان - گرگان - بلوار کمربندی - روبروی راهنمائی و رانندگی . : دفتر مرکزی