مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

خوشگوار آذربایجان : نام واحد
جلال الماسی : ریاست / مدیریت
فرآورده های میوه ای و نوشیدنی ها ،لبنیات : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

تبریز - خيابان آزادي جنب اداره نهضت سواد آموزي خيابان جنت : دفتر مرکزی
(0411) 3372771_70 : تلفن

ایمیل

info@khoshgovar-az.com : ایمیل