مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

چاپرنگ : نام واحد
کامبیز شاکر : ریاست / مدیریت
ملزومات رنگرزی صنایع نساجی،چسب،پوشش : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

تبریز - 20كيلومتري جاده تهران رويروي زمزم شركت چاپرنگ : دفتر مرکزی
(0411) 6300156 : تلفن
(0411) 6300157 : تلفن
(0411) 6300158 : تلفن