مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

کفش بونتی : نام واحد
سعید رضایی نژاد

: ریاست / مدیریت
تولید کفش : زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

تبریز - خ منتظری نرسیده به میدان فدک ایستگاه غیاث جنب مدرسه شهید مسافری زیرزمین : کارخانه
09121032133 : موبایل
(0411) 3357503 : تلفن
تهران - سعدی شمالی خ مصباح پ 169 ط دوم واحد 5 : دفتر مرکزی
(021) 77628764 : فکس
(021) 77628761-3 : تلفن

وب سایت

www.Bonettishoes.com : وب سایت