مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

شرکت تعاونی تولیدی درخشان پلاست تبریز : نام واحد
ولی اله پاره دوز دهخوارقانی

: ریاست / مدیریت
تولید نایلون ، نایلکس وسلفون : زمینه فعالیت
فروش پایان یک معامله نیست ،بلکه آغاز یک تعهد است. : شعار تبلیغاتی

آدرس و تلفن

بناب - کیلومتر ۱۰ جاده آذرشهر ، تبریز - شهرک صنعتی شهید سلیمی - آخر ۴۵ متری اصلی - ۳۰ متری چهارم شمالی - سمت راست خیابان دوم - سمت راست قطعه دوم (۲۳۸) : دفتر مرکزی
09144120073 : موبایل
09143120105 : موبایل
(0412) 4328724 : تلفن
(0412) 4328725 : تلفن
(0412) 4328726 : تلفن
(0412) 4328549 : فکس

وب سایت

www.derakhshanplast.ir : وب سایت

ایمیل

derakhshanplast@yahoo.com : ایمیل
info@derakhshanplast.ir : ایمیل