مشخصات شرکت

مشخصات شرکت

تعاونی تولید و بسته بندی خشکبار صفا : نام واحد
محمد‌حسین دیندار صفا

: ریاست / مدیریت
خشکبار : زمینه فعالیت
کیفیت بهتر مشتری برتر : شعار تبلیغاتی

آدرس و تلفن

تبریز - آخرخیابان مطهری(راسته کوچه)روبروی آتش نشانی خشکبار طلای سبز صفا : دفتر مرکزی
(0411) 5243325 : تلفن
(0411) 5238426 : تلفن
(0411) 5260767 : فکس

وب سایت

www.talaysabzsafa.com : وب سایت

ایمیل

info@talaysabzsafa.com : ایمیل