جدیدترین اعضای سایت

جمله تصادفی

لاروشفوکولد : آدم بی فضیلت و بی هنر را ستودن چنان است که به او دشنام دهند .

ای توریسم